Facial Paralysis Assistant: FaCiPa

Hello everyone, as I promised you before, I’m here to introduce FaCiPa. I will introduce you to the details of how to make an application from scratch by approaching the FaCiPa application step by step, which you have come across in many interviews, interviews, and practices. Excuse my excitement today, because I feel like every project I do is my child. So much so that this project is very valuable to me, as it also contains memories from my own life.

Yüz Felci Asistanı: FaCiPa

Daha önce de sizlere söz verdiğim gibi FaCiPa’ yı tanıtmak için buradayım. Birçok röportajda, görüşmede ve uygulamalı olarak denk geldiğiniz FaCiPa uygulamasına adım adım yaklaşarak sıfırdan bir uygulama nasıl yapılabilir detayları ile birlikte sizlere tanıtacağım. Bugün olan heyecanımı biraz mazur görün, çünkü yaptığım her projeyi benim birer çocuğummuş gibi hissediyorum. Öyle ki, bu proje kendi hayatımdan hatıralar da barındırdığı için benim için oldukça değerli.

Artificial Intelligence In The Healthcare Industry

Artificial intelligence in healthcare is the use of complex algorithms or, in other words, artificial intelligence (AI) to mimic human science in the analysis, interpretation and understanding of complex medical and health data. Although I am a computer engineer, the applications I have implemented before often also touch health care.

Sağlık Sektöründe Yapay Zeka

Sağlık hizmetlerinde yapay zekâ, karmaşık tıbbi ve sağlık verilerinin analizinde, yorumlanmasında ve anlaşılmasında insan bilimini taklit etmek için karmaşık algoritmaların veya başka bir deyişle yapay zekanın (AI) kullanılmasıdır. Bir bilgisayar mühendisi olmama rağmen daha önce hayata geçirdiğim uygulamalar genellikle sağlık hizmetlerine de dokunmaktadır.

Image Segmentation

When deep learning and image processing are blended, of course, one of the most well-known methods of object detection is to segment images. In the image division method, each of the pixels in a region is masked by removing similarities according to some characteristic or calculated properties, such as color values, density, texture.

Görüntü Segmentasyonu (Bölütleme)

Derin öğrenme ve görüntü işleme harmanlandığında nesne tespiti sırasında tabiki en çok bilinen yöntemlerden birisi görüntüleri segmentlere ayırmaktır. Görüntü bölütleme yönteminde, bir bölgedeki piksellerin her biri, renk değerleri, yoğunluğu, doku gibi bazı karakteristik veya hesaplanan özelliklerine göre benzerlikler çıkarıp maskeleme işlemi yapılmaktadır.

In-Depth Artificial Neural Networks

Hello everyone, in this article, I will convey to you the logic of the operation of artificial neural networks, which are recognized as the lifeblood of deep learning and form the basis of artificial intelligence, and the methods of deep learning.

Derinlemesine Yapay Sinir Ağları

Bu yazımda sizlere derin öğrenmenin adeta can damarı olarak tanınan ve yapay zekânın temelini oluşturan yapay sinir ağlarının çalışma mantığını ve derin öğrenme yöntemlerini aktaracağım.