Film "Her" Üzerinden İnsan-Makine Etkileşimine Bir Yaklaşım

7 yıl önce, Spike Jonze yönetmenliğinde, özünde klasik bir romantizm içermesine rağmen çok da klasik olmayan bir film yayınlandı: Her. “Her” izlerken, oradaki evrenin teknoloji ve kurulan düzen bakımından günümüzden uzak olduğunu, hatta ütopya sayılabileceğini görüyoruz. Yine de o kadar uzak olduğunu söyleyebilir miyiz? Gelecekte bizlerin makinelerle etkileşimi nasıl şekillenecek?

The Movie “Her”: An Approach to Human-Intelligent Machine Interactions

Seven years ago, under the direction of Spike Jonze, a not-so-classic movie was released, although it contains a classic romance at its core: Her. As in all romantic movies, the girl saves the man from the depressive process and leaves the man in solitude when their full relationship reaches top speed. Despite this classic script, it is the most talked-about and still analyzed film of the year it was released.

Veri “Bilimi” Gerçekten Bilim Mi?

Bulunduğumuz bilgi çağında “Veri Bilimi” ve “Veri Bilimciliği” kavramları ortaya çıktı. Büyük verilerle oynayan bu insanların maaşlarının da bu veriler kadar yüksek olduğu bilinmekte. Peki ya veri bilimi gerçekten bilim mi?

Is Data “Science” Really Science?

The concept of “Data Science” emerged in the information age we are in. It is known that the salaries of the people who play with big data are as big as the data. But is it really a scientific field?

IQ-MIQ

Intelligence Quotient (IQ) is a word used for defining human intelligence.British anthropologist, statistician, and psychologist Sir Francis Galton developed the first test of intelligence in the late 1800s.