Take the First Step to Artificial Intelligence with the Best! | Certified Introduction to AI, Robotics and Data course is now Free

Join Global AI Hub Now!

x

Home Forums Forum: Derin Öğrenmeye Giriş regresyon Reply To: regresyon

 • Gökhan Satılmış

  Member
  September 9, 2021 at 12:57 pm

  Merhaba Yiğit,

  Güzel bir soru için teşekkürler. İlk olarak eğri uydurma (curve fitting) ile başlayalım. Elimizde x-y ekseninde bir grafik var ve bu grafikle üst üste gelecek şekilde herhangi bir yöntemle edeceğimiz bir matematiksel denklem olarak düşünebiliriz, eğri uydurma işlemini. Elde ettiğimiz bu matematiksel denklemde değişkenler herhangi bir şekilde olabilir, üstel, polinom gibi.

  Bağlanım (regresyon) işleminde ise bağımlı değişken olan y değeri, bağımsız değişkenler olan x değerlerini kullanarak matematiksel denklem elde etmeye çalışıyoruz. Sonuç olarak şunu diyebilirsin, eğri uydurma ve bağlanım işleminde aynı işi yapıyorsunuz. Bu söylem doğru olsa da bağlanım işlemi eğri uydurmadan fazlasını yapıyor. Bağımsız değişken (girdi) ile bağımlı değişken (çıktı) arasında bağlanımlar kuruyoruz ki, yeni girdi değerlerine göre çıktı değerleri tahmin ediyoruz. Eğri uydurma işleminde de elde ettiğin matematiksel denkleme yeni x değerleri koyup, tahmin edebilirsin ama elde edeceğin çıktı değeri gerçek değerden çok uzakta yer alır. Eğri uydurmaya aşırı öğrenme durumu, bağlanıma da tahmin gücü yüksek öğrenme durumu olarak sayabiliriz.

  İkinci olarak ise bağlanım işleminde bağımsız değişken/ler ile bağımlı değişken arasında sebeb sonuca dayalı bir bağlanım çıkarmak mümkün. Eğri uydurma hangi terimin nasıl bir katkı sağladığını kestirmek mümkün değil.

  Genel olarak birbirine çok yakın olmakla beraber aralarındaki nüansı açıklamaya çalıştım.