Global AI Hub & Teknoloji ile Üretelim Platformu Başarı Hikayesi

Global AI Hub & Teknoloji ile Üretelim Platformu Başarı Hikayesi

1 webinar, 3 eğitim ve %43’ü kadın olmak üzere 3600’den fazla yapay zeka konusunda bilgi birikimini artırmış yetenek. 

İsviçre merkezli Global AI Hub tarafından başlatılan küresel sosyal sorumluluk projesi «10million.AI» Yapay Zekâ Eğitim ve Farkındalık projesi kapsamında, Teknoloji ile Üretelim platformu iş birliğiyle gerçekleştirilen eğitim seferberliğinde 3600’den fazla yeteneğe “Yapay Zeka’ya Giriş”, “Herkes için Hiperotomasyon” ve “Python’a Giriş “konularında dünya standartlarında ücretsiz eğitim sunuldu.

                                   

Çalışmalar bir eğitim seferberliği sonucundaki birkaç çıktı olmanın çok ötesinde, anlamlı bir amaç doğrultusunda atılan emin adımların sadece bir özeti sayılabilir. İş birliğinin öncülerinden Lenovo Türkiye Pazarlama ve İletişim Genel Müdür Yardımcısı Banu Soyak ile gerçekleştirdiğimiz keyifli sohbet, bu emin adımları en iyi şekilde anlatıyor. 

Banu Soyak yaklaşık 20 senedir teknoloji sektörünün içinde yer alıyor. Türkiye ve uluslararası pazarlarda çeşitli firmalardaki satış ve pazarlama görevlerinin ardından Lenovo Türkiye’deki görevini başarıyla sürdürmekte. Kendisiyle gerçekleştirdiğimiz sohbette yaklaşmakta olan yapay zeka ve dijitalleşme çağı, firmaların bu dönüşümde üstlenmesi gereken rol ve «10million.AI» projesi hakkında görüşlerini dinledik.

 “«10million.AI», Global AI Hub tarafından başlatılan Türkiye’de 250 bini kadın olmak üzere 500 bin yeteneği yapay zeka konusunda ücretsiz olarak eğitmeye kendini adamış, kar amacı gütmeyen, küresel ölçekli bir proje. Bunu yaparken, yapay zeka, veri ve robotik alanlarında farkındalık ve okuryazarlığı artırmayı, bu alanlarda kariyer fırsatlarını çoğaltmayı ve teknolojide kadınların varlığını güçlendirmeye destek olmayı amaçlıyor.”

Teknoloji sektöründe rol model bir kadın lider olan Banu Soyak, «10million.AI»’ın özellikle cinsiyet eşitliği misyon ve vizyonunun büyük bir destekleyicisi olmakla beraber, kendisini bu projenin bir sözcüsü olarak nitelendiriyor. “Aslında kadınlar geçmişten günümüze bu alandaki etkinliklerini artırıyor. Araştırmalar başta kız çocuklarının, aileleri tarafından doğru destek ve motivasyon ile teknoloji alanında daha fazla iş sahibi olabileceğini gösteriyor. Kadının yeri hakkındaki zamanın gerisinde kalmış olan düşünceler; eğitim, aile desteği ve çevre faktörüyle kökten değişebiliyor.”

Banu Hanım iş dünyasındaki deneyimlerinin, kendisine olan katkıları kadar, çocuklarına olan desteğini de yönlendirdiğini ekliyor. Bu şekilde çocuklarının küçük yaşta teknoloji ile tanıştığını ve teknolojiyle büyüyerek bilgi birikimini artırıp, geleceğin getirdiği değişimlere hazırlıklı olarak yetiştiklerini aktarıyor. Son 3 yıldır Bloomberg cinsiyet eşitliği endeksinde (Bloomberg Gender-equality Index) yükselen bir grafik çizen Lenovo’nun da teknoloji alanında iş dünyasında kadınların daha etkin olması misyonunu benimsediğini ekliyor. ”Lenovo’daki kadın çalışan ve üst düzey yönetici oranı her gün artıyor.”

«10million.AI» projesinin üstlendiği bir diğer misyon olan ülke kalkınması ve katma değeri yüksek teknoloji sektörünün gelişimine katkı konusunda ise Banu Hanım katıldığı Bilişim 500 ödül töreninden gözlemlerini aktarıyor. “Ülkemizde bu denli önemli buluşmalarda artık sıkça yapay zeka, makine öğrenmesi, derin öğrenme, nesnelerin interneti, dijital dönüşüm konularından bahsedildiğini görüyoruz. Büyük firmalar da devletler de bu konulardaki yatırımlarından bahsediyor. Türkiye yayınladığı Ulusal Yapay Zeka Stratejisi ve çeşitli devlet projeleri ile de değerli çalışmalar yapıyor.”

Banu Hanım, yapay zeka çağına olan ilgi ve farkındalığının «10million.AI» projesinde sunulan eğitim içerikleri sayesinde daha da arttığını ve buradaki içeriklerin kendisini çok etkilediğini aktarıyor. Buna ek olarak «10million.AI» kapsamında ücretsiz sunulan eğitimlerin; geleceğimiz, toplumlar, öğrenciler ve gençlik için çok önemli mesajlar barındırdığının altını çiziyor ve ekliyor, “«10million.AI» projesi ile, Teknoloji ile Üretelim Platformu’nun da desteğiyle Türkiye’de yapay zeka konusundaki bilinci artırmak, bu alanda kadınların varlığını güçlendirmek, gençlerin kariyer yolculuğunda ve Start-Up dünyasında yapacakları çalışmalara daha büyük katkı sağlamak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz.”

Sohbetimizde Teknoloji ile Üretelim Platformu fikrinin, 2019 yılında Lenovo öncülüğünde FutureBright Group tarafından yapılan bir araştırma ile ortaya çıktığından bahsediyor Banu Hanım. Katılımcılarını yarı yarıya kadınların oluşturduğu, yaklaşık 1800 kişiyle 15 şehirde, Türkiye’de teknolojinin nasıl algılandığı hakkında yapılan geniş kapsamlı bir araştırma platformun kurulmasına öncülük etmiş.

“Araştırma çıktıları, bize teknolojinin daha çok toplum tarafından tüketim araçları olarak görülüp, üretim alanında toplumca daha aktif kullanımına dair eğilimin kısıtlı olduğunu gösterdi. Katılımcılar teknolojiye tüketim odaklı bakışlarının, üretime kıyasla daha fazla olduğunu belirtse de teknoloji ve kodlamanın çocukları için olan önemine değindiler. Kodlamanın ne olduğunu tanımlamakta yer yer güçlük çekseler bile; kodlamanın çocuklarının geleceği için sahip olduğu önemi çokça vurguladılar.”

Bu öğrenimlerden yola çıkarak Lenovo‘nun öncülüğünde Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV), İTÜ ARI Teknokent, Arena Bilgisayar, Index Grup, Koyuncu Elektronik, FutureBright Group ve Penta Teknoloji katkılarıyla kurulan Teknoloji ile Üretelim Platformu 3 ana misyon üzerinde çalışmalarını sürdürüyor: Ebeveynli çocuklarda teknolojiyi merkeze koyan; kodlamaya yönelik düşünce yapısını oluşturmak, gençlerin teknoloji ve teknoloji üretimi konusunda donanımlı hale gelmelerine katkıda bulunmak ve ülkemizdeki teknoloji Start-Up’larının yüksek katma değer oluşturabilmesi için gerekli olan ekosistemin oluşmasına katkıda bulunmak. 

Teknolojiyi daha çok tanıyan, üreten bir genç kesimin oluşmasına yardımcı olmak için Teknoloji ile Üretelim platformu çalışmalarına devam edecek.”

Banu Hanım, yapay zekanın gelecekte hayatımızı derinden etkileyeceği görüşünde. Buna ek olarak Covid-19’un bu dönüşümü bir hayli hızlandırdığını düşünüyor. Sadece günlük hayat değil, eğitim ve iş dünyasının da bu değişimin odağında olduğunu, bu değişimin eski düzendeki yüksek maliyetleri ve iş yapış şekillerini terk etmemizi sağlayacağını belirtiyor.

“Fiziksel iş ortamlarına olan ihtiyaç azalmış durumda. Buna ek olarak otomasyon, eğitim, ulaşım, tarım ve sağlık gibi sektörlerin teknoloji ve yapay zekayı kendilerine ciddi anlamda uyarlamaya çalıştığını gözlemliyoruz. UiPath’e ait bir araştırmayla, rutin ofis işlerinin oluşturduğu iş yükünün, RPA kullanımının yaygınlaşmasıyla %40 oranında azalacağını öngörüyoruz. Bununla birlikte eğitim alanındaki verimliliğin de artacağını göreceğiz. Çin’de öğrencilerin beyin frontal lob analizleriyle hangi ders ve konulara daha yatkın ve yetenekli olduğu konusunda araştırmalar yapılıyor. Tüm bunlara ek olarak Türkiye’de dijital eğitim konusuna eğilim artıyor. «10million.AI» gibi projeler gençleri sınıflarından bağımsız olarak kendilerini geliştirebilecekleri ve yaşam boyu öğrenmeyi benimseyebilecekleri bir fırsat eşitliği sunacak.”

Son olarak Banu Hanım’a içinde bulunduğumuz dijital dönüşüme teknik olmayan kişilerin adaptasyonu hakkında görüşlerini sorduk. Bu kişilere örnek olacak bir İşletme Fakültesi mezunu olan kendisinin adaptasyon sürecini dinledik. Kendisini, gelecekte olacakları kafasında canlandırabilip geçmişten bağımsız düşünebilen biri olarak tanımlayan Banu Hanım, bu konuda kişilerin eğitim geçmişlerinden çok teknolojiye olan ilgilerinin ve bilgiye ulaşmadaki kararlılıklarının önemini vurguluyor. Bir üniversite panelinde yaptığı yapay zeka ile ilgili bir konuşma hakkında, bir kişinin bile aklında bir merak oluşturup bilgiye ulaşmasını sağladığında, bunu büyük bir kazanım olarak görüyor.

Global AI Hub ve Lenovo gibi firmalara bu konuda büyük bir sorumluluk düşüyor. Teknoloji ve dijital medyayı kullanarak, sunumlar yaparak, eğitimler vererek, yetenekleri sürece dahil etmeye devam etmemiz gerekli. Ulaşabildiğimiz herkesi bilinçlendirip bu konulara olan talep ve ilgiyi artırmalıyız.”

Global AI Hub ve Teknoloji ile Üretelim Platformu iş birliğinde düzenlenen eğitimler ve Banu Soyak tarafından gerçekleştirilen açılış Webinar’ına katılmış yeteneklerin, iş birliği ile ilgili görüşleri şu şekilde:

Serap Gür

*Global AI Hub & TİÜ iş birliğindeki kurslara katılmanız için sizi neler motive etti? 

Birçok güçlü kurumsal şirketin bu alana yatırım yapması açıkçası kendimi önemli hissettirdi. Yakın zamanda devletin yapay zekaya olan yatırımları bu alanın önemini daha da çok vurguluyor. Bu alandaki çalışmalarıma bir hobi olarak başladım ama Global AI Hub bünyesinde katıldığım eğitimler, bana bu işi bir meslek olarak yapabileceğim konusunda özgüven kattı. Herkesin anlayabileceği bir dilin kullanılması, eğitim materyallerinin kalitesi ve eğitmenlerin ulaşılabilir olması bana çok katkı sağladı. Eğitimlerin bu özellikleri benim daha çok bu alanda araştırma yapmamı sağladı.

*Kurs süreci nasıl geçti? Tamamladığınız kurslar size neler kattı?

Kurslar yoğun ve uzun süreli, fakat eğitim içeriğinin zenginliği, zamanı verimli geçirmemi sağladı. Eğitimler içerisinde uygulama yapılacak sitelerin de paylaşılıyor olması, eğitim sonunda kendi uygulamalarımı yapabilmem için bana yeni bir vizyon kazandırdı. Birçok kaynağı bu eğitimler sayesinde duydum ve eğitimden öğrendiklerimi pratik yapmam için büyük bir kolaylık oldu. Ek olarak; kitap önerileri, dünyadaki konu ile alakalı güncel bilgilerin de paylaşılması da sürecin gerisinde kalmamamızı sağladı.

*TİÜ iş birliğinde teknoloji alanında rol model bir kadın liderden de webinar yoluyla deneyimler ve tavsiyeler aldınız. Bu sizi bir kadın olarak yapay zeka alanında ilgilenmeye motive etti mi? Nasıl bir ilham aldınız?

Yapay zeka ve teknoloji alanında çalışanların çoğunluğunun erkek olması motivasyonumu olumsuz etkileyen konulardan biriydi. Fakat Banu Hanım’ın mesleki tecrübesini bize çok güzel bir şekilde aktarması, şirket olarak sponsor oldukları tüm eğitimlere katılması ve kendisinin de yapay zeka ve dijitalleşme konusunda öğrenmeye hevesli olması açıkçası beni hem teşvik etti hem de eğitimlerin kalitesinin ne kadar yüksek olduğunun bir kanıtı oldu. Banu Hanım’a yapay zeka alanında böyle bir alana girmek için kadınlara öncülük ettiği ve ilham olduğu için kendi adıma çok teşekkür ederim.

Neslihan Doğan 

*Global AI Hub & TİU iş birliğindeki kurslara katılmanız için sizi neler motive etti?

 Bu iş birliğinde beni en çok motive eden konular, işbirliği yapan kurumların global boyutlarda olup, önceliklerinin ülkemizde yapay zeka öğrenimini yaygınlaştırmak olan, bunu yaparken de yapay zeka ve bilişim sektöründeki kadınların sayısını ve etkinliğini artırmak için elinden geleni yapmaları idi.

 *Kurs süreci nasıl geçti? Tamamladığınız kurslar size neler kattı?

«10million.AI»’daki kurs sürecim hiç sıkılmadan, hocalarımızın açıklayıcı anlatımları ile çok verimli geçti. Sorularımıza hemen cevap aldığımız, quiz’ler ile kendimizi denediğimiz, güzel bir eğitim deneyimi oldu benim için. Tamamladığım kurslar sayesinde öğrenmiş olduğum konularda temeller üzerine inşa etmemi sağlayacak bilgi birikimim oluştu. Yapay zeka alanında ilk adımı güçlü bir şekilde atmamı sağladı. Halen, bu eğitimlerin bana kattığı yapay zeka öğrenim yoluna devam ediyorum. «10million.AI» kursları sayesinde artık küçük çaplı projeler geliştirecek, teorik olarak bilgiler sunacak kadar kendimi hazır hissediyorum.

*TİÜ iş birliğinde teknoloji alanında rol model bir kadın liderden de webinar yoluyla deneyimler ve tavsiyeler aldınız. Bu sizi bir kadın olarak yapay zeka alanında ilgilenmeye motive etti mi? Nasıl bir ilham aldınız?

 Teknoloji ile Üretelim Platformu iş birliğinde düzenlenen webinar da kadın bir liderden tavsiyeler almak beni daha da etkiledi. Bilişim alanında ana hedeflerinin kadınlarımızı teşvik etmek, bu sektördeki etkin kadın sayısını artırmak ve özellikle de yapay zeka alanında kadınlara rol model olması, bu alanında başarılı, lider ruhlu kadınların bulunması beni daha da motive etti. Teknoloji alanında kadınlarımızın önemli konumunu gösteren ve başarısını anlatan bu webinar, bana en büyük ilham kaynağı oldu. Bu sayede başarılı olacağıma inancım daha da arttı ve yol haritamı daha da netleştirmiş oldum. Tüm bunlar için Global AI Hub ve Teknoloji ile Üretelim Platformuna teşekkürlerimi sunarım.

Related Articles

YAPAY ZEKÂ NEDİR?

YAPAY ZEKÂ NEDİR? Artificial Intelligence(AI), Türkçe ismiyle yapay zekâ, insan zekâsını gerektiren işleri yapabilen bilgisayar programları geliştirmekle ilgilenen geniş çaplı bir bilgisayar bilimidir. Yapay zekâlar,…