İÇ MEKAN ÜRETİMİNDE ROBOTLAR

İÇ MEKAN ÜRETİMİNDE ROBOTLAR

iç mekan üretiminde robotlar 

Yapay zeka ve iç mekan tasarım arasındaki ilişkinin bir başka boyutu üretim sürecinde kullanılan yapay zeka tabanlı ürünler olarak görülebilir.

Bu ürünlerden biri de 3D yazıcılardır. Bu yazıcılar günümüzde yeni bir ürün olmasa da zaman içerisinde gösterdiği gelişim nedeniyle güncelliğini korumaktadır.

3D yazıcıların tarihsel sürecine bakıldığı zaman “Üç boyutlu yazıcının başlangıcı 1970’lerin sonlarında olsa da ilk defa bir katı maddenin yazdırılma işlemi 1982 yılında Hideo KODAMA tarafından yapılmıştır.

3D Systems Corp.’un kurucusu Charles HULL tarafından ilk üç boyutlu yazıcı 1984 yılında üretilmiştir. O yıllardaki teknolojiyle üç boyutlu yazıcılar boyutsal anlamda çok büyük ve maliyetlerinin yüksek olması nedeniyle ağırlıklı olarak prototip üretiminde kullanılmıştır” şeklinde ifade edilmektedir (Sönmez, S., Kesen, U., ve Dalgıç, C. (2018). s. 472).

Tarihsel süreç içerisinde geliştirilen yazıcıların zaman içinde yapay zeka ile güçlendirilmiştir. Bu yazıcılar günümüzde bir çok farklı alanda kullanılmaktadır.

Bu alanlar “Tıp, Uzay ve Havacılık, Kalıpçılık, Otomotiv, Dişçilik, Askeri Donanım, Mimari, Kişisel Araç Gereç, Heykelcilik, Kuyumculuk ve Eğitim alanına kadar pek çok farklı alanda kullanılmaya başlandı” olarak sıralanmaktadır (Sönmez, S., Kesen, U., ve Dalgıç, C. (2018). s. 472).

Kullanılan yazıcıları 3D baskı tabancaları ve yapay zeka algoritmalarıyla güçlendiren AIBuild şirketi, hatalarını görebilen, onları düzelten ve hatta öğrenen makineleri inşa etti[1].

Bu durum, tasarlanan mekanların uygulama süreci açısından önemli bir nokta olarak görülmektedir. 

Görsel: Ai Build tarafından üretilen 3D baskı

Görselde görüldüğü gibi yapay zekaya sahip yazıcı sayesinde üretilen ürün mekansal karşılık bulmaktadır. 3D yazıcıyla üretilen bu mekanlar ile birlikte endüstri devriminden sonra gelen üretim hatlarının mekan üretiminde de önemli bir rol almasına yol açabilir.

Doğal olarak, bu durum üretimde insan gücüne dayalı sistemi değiştirerek yeni bir üretim sistemi önermektedir. Üretim süreci içerisinde insan emeği yerine makinelerin girişiyle birlikte üretim mekanları da değişmektedir. Yazıcıya verilen komutla birlikte mekanı oluşturan ve oluşturulacak olan formların sınırlanırını da zorlayan bir durum olarak görülebilir.

Geliştirilen yeni 3D yazıcı imkanlarıyla birlikte karmaşık örgülere, desenlere ve ya ilişkilere sahip mekansal kabuklar, ürünler, bölücüler, donatılar ve mobilyalar oluşturmak mümkün olabilir.

Bu süreçte, yapay zekayla güçlendirilmiş yazıcılar sayesinde hem zamansal hem de maddi olarak tasarruf etmek mümkündür.

Fransa’da 3D yazıcı ile yapılan 4 odalı ev 54 saatte tamamlanmıştır.

Evin yapımında tüm masrafları hesaplandığında 233 bin dolar olduğu belirtilmektedir[2].

 Zaman ve maddi kazanç sağlayan bu inşa etme yöntemi ile mekanlar kısa süre içerisinde inşa edilmektedir. Bu duruma içmimari açısından bakıldığında,  daha karmaşık bir yapıya sahip olsalarda mekanların hızlı ve daha düşük maliyetli üretilmesiyle iç mekan tasarımcıları da tasarım sınırlarını zorlayarak geleceğin mekanlarını oluşturabilir.

Görsel: Üretim süreci

Kaynak: https://www.youtube.com/watch?time_continue=83&v=fpl6EPlCF2E&feature=emb_logo

            Bu bilgiler ışığında, mekan içinde bulunan ürünlerin tasarımlarını da kapsamaktadır. Kullanılacak olan mobilyaların, aydınlatma ürünlerinin, duvar kaplamlarının ve perde, halı gibi tekstil ürünlerinin üretiminde de yapay zeka tabanlı yazıcıların kullanılması anlamına gelmektedir. 

Görsel: Cohda’nın mobilyası 

Kaynak: https://www.cohda.com/projects/binary-furniture/

Görsel: Patrick Jouin’nın aydınlatma elemanı 

Kaynak: https://architizer.com/blog/practice/materials/3d-printing-furniture-business/

Bu ürünlerinden tasarımları da mekan üretim sürecinde olduğu gibi 3D yazıcıya bilgisayar destekli tasarım programları yardımıyla iletilmektedir.

Bu süreçte 3D yazıcı aktarılan dosyayı kavrayarak baskı işlemini gerçekleştirmeye başlar[3]. Bu işlem sonucunda hızlı ve düşük maliyetli prototipler üretilmektedir.

Üretilen hızlı prototipler sayesinde sonuç ürünü geliştirmek ve üretime geçme olanağı sağlanmaktadır. Bu bağlamda, mekan üretim sürecinde olduğu gibi hem zamansal hem de maddi kazanç sağlanmaktadır[4].

Sonuç olarak, iç mekan tasarımında yer alan tasarım ürünler ve mekansal ilişkiler yapay zekayla geliştirilmiş 3D yazıcılar yardımıyla yapılabilmektedir. Bu bağlamda, iç mekan tasarımcılarının da geleceğin mekanlarını yapma sürecinde bu teknolojik gelişmelerden yararlanması doğal sürecin bir parçası olarak görülebilir. 

Bu gelişmelere bakarak bir hususa daha dikkat çekmek gerekmektedir. Yapay zekaya sahip 3D yazıcılarla birlikte üretim yöntemlerinin değişmesiyle birlikte üretim mekanlarının da değişeceği gözden kaçırılmamalıdır.

Henri Lefebvre’nin de belirtiği gibi her üretim tarzı kendine ait mekanları üretmektedir (Lefebvre, H. 2016). Hem üretimle birlikte gelişen mekanlar açısından hem de üretim teknikleriyle birlikte oluşan yeni ürünler/mekanlar arasındaki farklılıklar göz önünde bulundurulduğu zaman, yaşanılan gelişmeler mekanların dönüşümünde rol oynadığı söylenebilir.

Mekanların veya ürünlerin yapay zekaya sahip 3D yazıcılarla üretildiği mekanların oluşturulması ve bu iç mekanların fonksiyon, işlev ve ihtiyaç şemalarının belirlenmesi önemlidir. Bu bağlamda , iç mekanlar belirlenen fonksiyon, işlev ve ihtiyaç şemalarıyla birlikte iç mekan düzenlemeleri yeni teknolojinin üretimiyle uyumlu şekilde çalışabilir.

Sonuç olarak, hızla gelişen yapay zeka teknolojinin gelişimini takip ederek iç mekanların tasarlama ve uygulama süreçlerinin de güncel  mekansal ve ürün bazında kullanıcıların ihtiyaçlarının ve beklentilerinin takip edilmesinde önemli rol oynamaktadır. 

KAYNAKÇA 

Lefebvre. H. (2016). Mekanın Üretimi. Sel Yayıncılık, İstanbul.

Sönmez, S., Kesen, U., ve Dalgıç, C. (2018). 3 Boyutlu Yazıcılar. 6. Uluslararası Matbaa Teknolojileri sempozyumu. s. 471-481. 

AI Build: Yapay Zeka ile 3D Yazıcı

https://www.haberler.com/fransiz-aile-3d-yazici-ile-yapilan-evi-satin-11043744-haberi/

https://blog.industryolog.com/son-teknoloji-yapay-zeka-uygulamalari-5-3d-printer/

Kaynak: https://www.cohda.com/projects/binary-furniture/

How 3D Printing Is Turning the Furniture Business Upside Down


[1] http://www.ntboxmag.com/2017/01/09/ai-build-yapay-zeka-ile-3d-yazici/

[2] https://www.haberler.com/fransiz-aile-3d-yazici-ile-yapilan-evi-satin-11043744-haberi/

[3] https://blog.industryolog.com/son-teknoloji-yapay-zeka-uygulamalari-5-3d-printer/

[4] https://architizer.com/blog/practice/materials/3d-printing-furniture-business/

Leave a Reply