Veri Bilimine Giriş

Veri Bilimi; verileri keşfetme, işleme ve analiz etme yolu ile soruları yanıtlamak veya önerilerde bulunmak için verileri kullanan bir alandır. Veri analizi yeni bir kavram…

İş Dünyasında Veri Bilimi

Büyük veriden anlamlı sonuçlar elde etmek için veri bilimini kullanmak günümüzde pek çok farklı iş alanında kendine yer bulmaktadır. Örneğin, hastalara en iyi tedaviyi sunabilmek…

Veri Bilimi Görev Kategorileri

Veri bilimi üzerinde çalışırken verileri nasıl yöneteceğimizi, nasıl ayrıştırıp düzenli hale getirebileceğimizi, dönüştüreceğimizi, analiz edeceğimizi ve görselleştireceğimizi öğrenmeliyiz. Tabii, bunları yaparken bazı araçlardan yararlanacağız. Doğru…

Programlama Dilleri

Python Programlama Dili Veri Bilimi’nde Python’ın yeri hiç tartışmasız oldukça özeldir. Veri bilimi için en popüler programlama dilidir ve oldukça güçlü olmasına karşın öğrenmesi diğerlerine…

Açık Kaynak Kodlu(Ücretsiz) Araçlar

Şimdi bu görevleri yerine getirmek için ilgili alanda kullanılan açık kaynak kodlu araçlara göz atalım. Öncelikle Veri Yönetimi, Veri Entegrasyonu ve Dönüşümü ile Veri Görselleştirme…

Ticari(Ücretli) Araçlar

Veri Yönetimi(Data Management) alanında en çok kullanılan ticari araçlar; Oracle Veritabanı Microsoft SQL Server IBM DB2 Her ne kadar yukarıda bahsettiğimiz açık kaynak kodlu ücretsiz veritabanı…

Bulut Tabanlı Ticari(Ücretli) Araçlar

Bulut tabanlı araçlar yeni bir tür olarak ortaya çıktığından beri, çoklu görevler yürütebilme trendini sürdürmektedirler. Özellikle de görmüş olduğunuz yeşil görev kategorilerinde bulut tabanlı hizmetler…

Veri Bilimi Kütüphaneleri

Öncelikle veri biliminde kullanılan kütüphanelere göz atalım. Kütüphaneler; kendiniz kod yazmanıza ihtiyaç duymadan bir çok işlemi gerçekleştirebileceğiniz, hazır fonksiyon koleksiyonlarıdır. Çok bilinen işlemleri yerine getirmek…