Featured Image

A Step-By-Step Journey To Artificial Intelligence

Machine learning (ML) is the study of computer algorithms that develop automatically through experience [1]. According to Wikipedia, machine learning involves computers discovering how to perform tasks without being explicitly programmed [2]. The first thing that comes to most of you when it comes to artificial intelligence is undoubtedly robots, as you can see in the visual. Today I have researched the relevant courses at the basics of machine learning and artificial intelligence level for you, and here I will list the DataCamp and Coursera courses that I’m most pleased with.

DataCamp Courses


💠 Image Processing with Keras in Python: During this course, CNN networks will be taught how to build, train, and evaluate. It will be taught how to develop learning abilities from data and how to interpret the results of training.
Click to go to the course 🔗
💠 Preprocessing for Machine Learning in Python:  You’ll learn how to standardize your data to be the right format for your model, create new features to make the most of the information in your dataset, and choose the best features to improve your model compliance.
Click to go to the course  🔗
💠 Advanced Deep Learning with Keras: It shows you how to solve various problems using the versatile Keras functional API by training a network that performs both classification and regression.
Click to go to the course 🔗
💠 Introduction to TensorFlow in Python: In this course, you will use TensorFlow 2.3 to develop, train, and make predictions with suggestion systems, image classification, and models that power significant advances in fintech. You will learn both high-level APIs that will allow you to design and train deep learning models in 15 lines of code, and low-level APIs that will allow you to go beyond ready-made routines.
Click to go to the course 🔗
💠 Introduction to Deep Learning with PyTorch: PyTorch is also one of the leading deep learning frameworks, both powerful and easy to use. In this lesson, you will use Pytorch to learn the basic concepts of neural networks before creating your first neural network to estimate numbers from the MNIST dataset. You will then learn about CNN and use it to build more powerful models that deliver more accurate results. You will evaluate the results and use different techniques to improve them.
Click to go to the course 🔗
💠 Supervised Learning with scikit-learn: 

 • Classification
 • Regression
  • Fine-tuning your model
  • Preprocessing and pipelines

Click to go to the course 🔗

💠 AI Fundamentals:

 • Introduction to AI
 • Supervised Learning
  • Unsupervised Learning
  • Deep Learning & Beyond

Click to go to the course 🔗


Coursera Courses


💠 Machine Learning: Classification, University of Washington: 

 • The solution of both binary and multi-class classification problems
 • Improving the performance of any model using Boosting
 • Method scaling with stochastic gradient rise
 • Use of missing data processing techniques
 • Model evaluation using precision-recall metrics

Click to go to the course 🔗

💠 AI For Everyone, deeplearning.ai:  

 • Realistic AI can’t be what it can be?
 • How to identify opportunities to apply artificial intelligence to problems in your own organization?
 • What is it like to create a machine learning and data science projects?
 • How does it work with an AI team and build an AI strategy in your company?
 • How to navigate ethical and social discussions about artificial intelligence?

Click to go to the course  🔗

💠 AI for Medical Diagnosis, deeplearning.ai: 

 • In Lesson 1, you will create convolutional neural network image classification and segmentation models to diagnose lung and brain disorders.
 • In Lesson 2, you will create risk models and survival predictors for heart disease using statistical methods and a random forest predictor to determine patient prognosis.
 • In Lesson 3, you will create a treatment effect predictor, apply model interpretation techniques, and use natural language processing to extract information from radiology reports.

Click to go to the course 🔗
As a priority step in learning artificial intelligence, I took Artificial Neural Networks and Pattern Recognition courses in my Master’s degree. I developed projects related to these areas and had the opportunity to present these projects. So I realized that I added more to myself when I passed on what I knew. In this article, I mentioned the DataCamp and Coursera courses that you should learn in summary. Before this, I strongly recommend that you also finish the Machine Learning Crash Course.

REFERENCES

 1. Mitchell, Tom (1997). Machine Learning. New York: McGraw Hill. ISBN 0-07-042807-7. OCLC 36417892.
 2. From Wikipedia, The free encyclopedia, Machine learning, 19 November 2020.
 3. DataCamp, https://learn.datacamp.com.
 4. Coursera, https://www.coursera.org.
Featured Image

Yapay Zekaya Adım Adım Yolculuk

Makine öğrenimi (ML), deneyim yoluyla otomatik olarak gelişen bilgisayar algoritmalarının incelenmesidir [1]. Wikipedia’ ya göre ise makine öğrenimi, bilgisayarların, açıkça programlanmadan görevleri nasıl gerçekleştirebileceklerini keşfetmelerini içerir [2]. Yapay Zeka denilince çoğunuzun aklına ilk gelen şey kuşkusuz görselde gördüğünüz gibi robotlar gelmektedir. Bugün makine öğrenimi ve yapay zekanın temelleri seviyesinde ilgili kursları sizler için araştırdım ve en çok memnun kaldığım DataCamp ve Coursera kurslarını burada listeleyeceğim.

DataCamp Kursları

💠 Image Processing with Keras in Python:  Bu kurs boyunca CNN ağları nasıl inşa edileceği, eğitileceği ve değerlendirileceği öğretilecektir. Verilerden öğrenme yeteneklerinin nasıl geliştirileceğini ve eğitimin sonuçlarını nasıl yorumlanacağı öğretilecektir.
Kursa gitmek için tıklayın 🔗

💠 Preprocessing for Machine Learning in Python:  Verilerinizi, modeliniz için doğru biçimde olacak şekilde standartlaştırmayı, veri kümenizdeki bilgilerden en iyi şekilde yararlanmak için yeni özellikler oluşturmayı ve model uyumunuzu iyileştirmek için en iyi özellikleri seçmeyi öğreneceksiniz.
Kursa gitmek için tıklayın 🔗 

💠 Advanced Deep Learning with Keras: Hem sınıflandırma hem de regresyon yapan bir ağı eğiterek çok yönlü keras işlevsel API’sini kullanarak çeşitli problemleri nasıl çözeceğinizi gösterir.
Kursa gitmek için tıklayın 🔗

💠 Introduction to TensorFlow in Python: Bu derste, tensorflow 2.3’ü, öneri sistemleri, görüntü sınıflandırması ve Fintech’teki önemli ilerlemelere güç veren modellerle geliştirmek, eğitmek ve tahminler yapmak için kullanacaksınız. Hem 15 satırlık kodda derin öğrenme modelleri tasarlamanıza ve eğitmenize izin verecek üst düzey API’leri hem de hazır rutinlerin ötesine geçmenize izin verecek düşük seviyeli API’leri öğreneceksiniz.
Kursa gitmek için tıklayın 🔗

💠 Introduction to Deep Learning with PyTorch: PyTorch, aynı zamanda hem güçlü hem de kullanımı kolay olan önde gelen derin öğrenme çerçevelerinden biridir. Bu derste, MNIST veri kümesinden rakamları tahmin etmek için ilk sinir ağınızı oluşturmadan önce sinir ağlarının temel kavramlarını öğrenmek için Pytorch’ u kullanacaksınız. Daha sonra CNN hakkında bilgi edinecek ve daha doğru sonuçlar veren daha güçlü modeller oluşturmak için kullanacaksınız. Sonuçları değerlendirecek ve bunları geliştirmek için farklı teknikler kullanacaksınız.
Kursa gitmek için tıklayın 🔗

💠 Supervised Learning with scikit-learn: 

 • Classification
 • Regression
  • Fine-tuning your model
  • Preprocessing and pipelines

Kursa gitmek için tıklayın 🔗

💠 AI Fundamentals:

 • Introduction to AI
 • Supervised Learning
  • Unsupervised Learning
  • Deep Learning & Beyond

Kursa gitmek için tıklayın 🔗


Coursera Kursları

💠 Machine Learning: Classification, University of Washington: 

 • Hem ikili hem de çok sınıflı sınıflandırma problemlerinin çözümü
 • Boosting kullanarak herhangi bir modelin performansını artırımı
 • Stokastik gradyan yükselişi ile yöntem ölçeklendirme
 • Eksik verileri işleme teknikleri kullanımı
 • Hassas hatırlama metrikleri kullanılarak model değerlendirme

Kursa gitmek için tıklayın 🔗 

💠 AI For Everyone, deeplearning.ai:  

 • Gerçekçi AI ne olabilir ne olamaz?
 • Kendi kuruluşunuzdaki sorunlara yapay zeka uygulamak için fırsatlar nasıl belirlenir?
 • Makine öğrenimi ve veri bilimi projeleri oluşturmak nasıl bir şeydir?
 • Bir AI ekibi ile nasıl çalışır ve şirketinizde bir AI stratejisi nasıl oluşturulur?
 • Yapay zeka ile ilgili etik ve sosyal tartışmalarda nasıl gezinilir?

Kursa gitmek için tıklayın 🔗 

💠 AI for Medical Diagnosis, deeplearning.ai: 

 • Ders 1’de, akciğer ve beyin bozukluklarını teşhis etmek için konvolüsyonel sinir ağı görüntü sınıflandırması ve segmentasyon modelleri oluşturacaksınız.
 • Ders 2’de, hasta prognozunu belirlemek için istatistiksel yöntemler ve rastgele bir orman belirleyicisi kullanarak kalp hastalığı için risk modelleri ve sağkalım tahmincileri oluşturacaksınız.
 • Ders 3’te, bir tedavi etkisi belirleyicisi oluşturacak, model yorumlama tekniklerini uygulayacak ve radyoloji raporlarından bilgi almak için doğal dil işleme kullanacaksınız.

Kursa gitmek için tıklayın 🔗
Yapay zeka öğrenirken öncelikli adımlar olarak Yüksek Lisans dönemimde Yapay Sinir Ağları ve Örüntü Tanıma derslerini aldım. Bu alanlar ile ilgili projeler geliştirdim ve bu projeleri sunma fırsatım oldu. Böylelikle bildiklerimi aktarırken kendime daha çok şey kattığımı fark ettim. Bu yazıda özet olarak öğrenmeniz gereken DataCamp ve Coursera kurslarından bahsettim. Bunlardan önce Machine Learning Crash Course‘ u da bitirmenizi şiddetle tavsiye ediyorum.

REFERANSLAR

 1. Mitchell, Tom (1997). Machine Learning. New York: McGraw Hill. ISBN 0-07-042807-7. OCLC 36417892.
 2. From Wikipedia, The free encyclopedia, Machine learning, 19 November 2020.
 3. DataCamp, https://learn.datacamp.com.
 4. Coursera, https://www.coursera.org.