Featured Image

HTC (Hybrid Task Cascade) Network Architecture

As a result of my recent literature research for image segmentation, I have come across very different segmentation architectures. Before this article, I told you about the architecture of Mask R-CNN. Just like this mask R-CNN architecture, the Cascade Mask R-CNN structure has appeared in the literature. I will try to enlighten you about this with the information I have collected from the original academic documents and research I have read.

Cascade is a classic yet powerful architecture that improves performance in a variety of tasks. However, how to enter sample segmentation with steps remains an open question. A simple combination of Cascade R-CNN and Mask R-CNN provides only limited gains. In exploring a more effective approach, it was found that the key to a successful instance segmentation level is to take full advantage of the mutual relationship between detection and partitioning.
Hybrid Task Cascade for Instance Segmentation proposes a new Hybrid Task Cascade (HTC) framework that differs in two important respects:

 1. Instead of cascading these two tasks separately, it connects them together for common multi-stage processing.
 2. It adopts a fully convoluted branch to provide spatial context, which can help distinguish the rigid foreground from the complex background.

The basic idea is to leverage spatial context to improve the flow of information and further improve accuracy by incorporating steps and multitasking at each stage. In particular, a cascading pipeline is designed for progressive purification. At each stage, both bounding box regression and mask prediction are combined in a multi-tasking person.

Innovations ✨

The main innovation of HTC’s architecture is a cascading framework that connects object detection and segmentation, providing better performance. The information flow is also changed through direct branches between the previous and subsequent mask determinants. Architecture also includes a fully convolutional branch that improves spatial context, which can improve performance by better distinguishing samples from scattered backgrounds.
2017 Winner

Hybrid Task Cascade: Sample Segmentation Framework
 • It combines bounding box regression and mask prediction instead of executing in parallel. 
 • It creates a direct way to strengthen the flow of information between mask branches by feeding the mask features from the previous stage to the existing one.
 • It aims to gain more contextual information by fusing it with box and mask branches by adding an additional branch of semantic segmentation. 
 • In general, these changes in the framework architecture effectively improve the flow of information not only between states but also between tasks.

A comparison of the HTC network’s sample determination approaches with the latest technology products in the COCO dataset in Table 1 can be seen. In addition, the Cascade Mask R-CNN described in Chapter 1 is considered a strong basis for the method used in the article. Compared to Mask R-CNN, the naive cascading baseline brings in 3.5% and 1.2% increases in terms of box AP and mask AP. It is noted that this baseline is higher than PANet, the most advanced method of sample segmentation. HTC is making consistent improvements on different backbones that prove its effectiveness. ResNet-50 provides gains of 1.5%, 1.3% and 1.1%, respectively, for ResNet-101 and ResNeXt-101.
📌 Note: Cascade Mask R-CNN extends Cascade R-CNN to instance segmentation by adding a mask header to the cascade [3].

MS COCO METRICS

The image below shows the results of this segmentation in the COCO dataset.
New
In the results section of the article, the advantages of the HTC model they created over other models are mentioned.

We recommend the hybrid task cascade (HTC), a new graded architecture for Instance Segmentation. It intertwines box and mask branches for common multi-stage processing and uses a semantic partitioning branch to provide spatial context. This framework gradually improves mask estimates and combines complementary features at each stage. The proposed method without bells and whistles achieves a 1.5% improvement over a strong cascade Mask R-CNN baseline in the MS COCO dataset. In particular, our overall system reaches 48.6 masks AP in the test-inquiry dataset and 49.0 mask AP in test-dev.

📌 Finally, in order to understand the changes of variables in the table, I leave you a table of MS COCO metrics as a note.

REFERENCES

 1. Kai Chen, Jiangmiao Pang, Jiaqi Wang, Yu Xiong, Xiaoxiao Li, Shuyang Sun, Wansen Feng, Ziwei Liu, Jianping Shi, Wanli Ouyang, Chen Change Loy, Hybrid Task Cascade for Instance Segmentation, April 2019.
 2. Zhaowei Cai and Nuno Vasconcelos, Cascader-cnn:Delving into high quality object detection, In IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition, 2018.
 3. https://paperswithcode.com/method/cascade-mask-r-cnn.
 4. https://cocodataset.org/#home
Featured Image

HTC (Hybrid Task Cascade) Ağ Mimarisi

Son günlerde görüntü segmentasyonu için yaptığım literatür araştırması sonucunda çok farklı segmentasyon mimarileri ile karşılaştım. Bu yazımdan önce sizlere Mask R-CNN mimarisinden bahsetmiştim. Tıpkı bu Mask R-CNN mimarisi gibi Cascade Mask R-CNN yapısı da literatürde karşıma çıktı. Okuduğum orijinal akademik dokümanlardan ve araştırmalarımdan topladığım bilgiler ile sizleri bu konuda aydınlatmaya çalışacağım.

Cascade,çeşitli görevlerde performansı artıran klasik ama güçlü bir mimaridir. Bununla birlikte, örnek segmentasyonuna basamaklar ile nasıl girilir açık bir soru olmaya devam etmektedir. Cascade R-CNN ve Mask R-CNN’ in basit bir kombinasyonu sadece sınırlı kazanç sağlar. Daha etkili bir yaklaşımı keşfederken, başarılı bir örnek bölümleme (instance segmentation) kademesinin anahtarının, algılama ve bölümleme arasındaki karşılıklı ilişkiden tam olarak yararlanmak olduğu görülmüştür.
Hybrid Task Cascade for Instance Segmentation adlı çalışmada iki önemli açıdan farklılık gösteren yeni bir Hybrid Task Cascade (HTC) çerçevesi önerilmektedir:

 1. Bu iki görevi ayrı ayrı basamaklı olarak rafine etmek yerine, bunları ortak çok aşamalı işleme için birbirine bağlar.
 2. Uzamsal bağlam sağlamak için tamamen evrişimli bir dal benimser, bu da sert ön planı karmaşık arka plandan ayırt etmeye yardımcı olabilir. 

Temel fikir, her aşamada basamak ve çoklu görev dahil ederek bilgi akışını iyileştirmek ve doğruluğu daha da artırmak için mekansal bağlamdan yararlanmaktır. Özellikle, ilerici arıtma için basamaklı bir boru hattı tasarlanmıştır. Her aşamada, hem sınırlayıcı kutu regresyonu hem de maske tahmini, çok görevli bir insanda birleştirilir.

Yenilikler ✨

HTC mimarisinin ana yeniliği, nesne algılama ve segmentasyonu birbirine bağlayarak daha iyi performans sağlayan basamaklı bir çerçevedir. Bilgi akışı, önceki ve sonraki maske belirleyicileri arasındaki doğrudan dallar aracılığıyla da değiştirilir. Mimari ayrıca, dağınık arka planlardan örnekleri daha iyi ayırt ederek performansı artırabilen mekansal bağlamı geliştiren tamamen konvolüsyonel bir dal içerir.
2017 Winner

Hybrid Task Cascade (Hibrit Görev Basamağı) : Örnek Segmentasyon Çerçevesi
 • Paralel olarak yürütmek yerine sınırlayıcı kutu regresyonunu ve maske tahminini birleştirir. 
 • Önceki aşamadaki maske özelliklerini mevcut olana besleyerek maske dalları arasındaki bilgi akışını güçlendirmek için doğrudan bir yol oluşturur.
 • Ek bir semantik segmentasyon dalı ekleyerek kutu ve maske dalları ile kaynaştırarak daha fazla bağlamsal bilgi edinmeyi amaçlamaktadır. 
 • Genel olarak, çerçeve mimarisindeki bu değişiklikler, yalnızca aşamalar arasında değil, görevler arasında da bilgi akışını etkili bir şekilde geliştirir.


HTC ağının Tablo 1′ deki COCO veri kümesindeki en son teknoloji ürünleri ile örnek belirleme yaklaşımlarının karşılaştırılması görülmektedir. Ayrıca, Bölüm 1’de açıklanan Cascade Mask R-CNN’i makalede kullanılan yöntemin güçlü bir temeli olarak değerlendirilmektedir. Mask R-CNN ile karşılaştırıldığında, naif basamaklı taban çizgisi, box AP ve mask AP açısından %3.5 ve %1.2’lik bir artış getiriyor. Bu taban çizgisinin, en gelişmiş örnek segmentasyon yöntemi olan PANet ‘ den daha yüksek olduğu belirtilmektedir. HTC, etkinliğini kanıtlayan farklı omurgalarda tutarlı iyileştirmeler gerçekleştiriyor. ResNet-50, ResNet-101 ve ResNeXt-101 için sırasıyla %1.5, %1.3 ve %1.1 kazanç sağlar.
📌 NOT: Cascade Mask R-CNN, kademeye bir maske başlığı ekleyerek Cascade R-CNN’yi örnek segmentasyonuna genişletir [3].
Aşağıda görmüş olduğunuz görsel ise COCO veri setindeki bu segmentasyon sonuçlarını göstermektedir.
New
Makalede sonuç bölümünde ise oluşturdukları HTC modelinin diğer modellere göre üstünlüklerinden bahsedilmektedir.

Örnek bölümleme (Instance Segmentation) için yeni bir kademeli mimari olan Hibrit Görev Kademesini (HTC) öneriyoruz. Ortak bir çok aşamalı işleme için kutu ve maske dallarını iç içe geçirir ve uzamsal bağlam sağlamak için anlamsal bir bölümleme dalı kullanır. Bu çerçeve, maske tahminlerini aşamalı olarak iyileştirir ve her aşamada tamamlayıcı özellikleri bir araya getirir. Çanlar ve ıslıklar olmadan önerilen yöntem, MS COCO veri setinde güçlü bir Cascade Mask R-CNN taban çizgisine göre% 1.5 iyileştirme elde eder. Özellikle, genel sistemimiz test-sorgulama veri setinde 48.6 maske AP’ye ve test-dev’de 49.0 maske AP’ye ulaşır.

📌 Son olarak tablodaki değişkenlerin değişimlerini anlamanız adına sizlere MS COCO metriklerinin tablosunu not olarak bırakıyorum.

REFERANSLAR

 1. Kai Chen, Jiangmiao Pang, Jiaqi Wang, Yu Xiong, Xiaoxiao Li, Shuyang Sun, Wansen Feng, Ziwei Liu, Jianping Shi, Wanli Ouyang, Chen Change Loy, Hybrid Task Cascade for Instance Segmentation, April 2019.
 2. Zhaowei Cai and Nuno Vasconcelos, Cascader-cnn:Delving into high quality object detection, In IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition, 2018.
 3. https://paperswithcode.com/method/cascade-mask-r-cnn.
 4. https://cocodataset.org/#home