Featured Image

Interactive IPython and Shell Commands

One of the annoyances you will encounter when interacting with the standard Python interpreter is the need to switch between multiple windows to access Python tools and system command line tools. IPython fills this gap and offers you a syntax for executing shell commands directly from the IPython terminal [1]. We will continue with the terminal commands with you. The command lines I will write now work strictly on a Unix-like system such as Linux or Mac OS X.

While doing research on IPython, I came across the following in an article:

Ipython is a programming tool with the Python kernel but with some advantages over Python. One of the features that make this tool superior is that it has a unique graphical interface and a nice development environment [2].

We will deal with this later. I’ll be offering a quick introduction here for beginners while working at Shell for now. Let’s continue the subject with our first example.

For example, here we can see the directories and files contained within a user’s system. First of all, our first command that allows us to print text in the terminal will be echo.

Shell Commands

✳️ Echo: With this line of code, just like the print function in Python, we print the data to the screen in the terminal. As we can see, it prints the data in quotation marks on the screen.

Echo command

✳️ Pwd (Print Working Directory):Writes the working directory that the name implies.

PWD Command

✳️ Ls: Lists the contents contained in the working directory.

LS Command

✳️ Cd: I assume that many of you know this command. It’s a command I use very often. With the cd command, you can navigate between directories. For example, in the following image, we move to the Documents folder.

Cd Command

✳️ Mkdir:Of course, it is possible to create an index when you are in the terminal in the directory we are in! Create a sample folder using the Mkdir command. In addition, I continued the operations by moving to the parent directory. Cd to switch to a parent directory cd .. just use the command.

Mkdir Command

Quick Introduction to IPython

IPython is a growing project with language-independent components. From IPython 4.0 onwards, the language-independent parts of the project are: laptop format, message protocol, qtconsole, laptop web application, etc. It moved to new projects under the name Jupyter. IPython is focused on interactive Python, Part of which provides a Python kernel for Jupyter. So we’ll try the codes we’ve been working on in shell on Jupyter. For this purpose, we first activate Jupyter Notebook.

Jupyter

After creating any Python 3 notebook in Jupyter, we can try the commands we want. For example, I tried to list my directory, the contents, and print a text on the screen.

Ipython Commands

Partial List Of Debug Commands

There are many more available commands for interactive debugging than we list here; the table below contains a description of some of the more common and useful ones:

Debugging List

It is possible to use the debug commands you want in IPython lines when you need help. I have given a few commands that we can use in the images below. In this way, we can use the necessary commands.

REFERENCES

  1. Jake VanderPlas, Python Data Science Handbook, Essential Tools For Working with Data.
  2. IPython, https://mustafaakca.com/ipython/.
  3. IPython Interactive Computing, Official Website, https://ipython.org.
  4. Introduction the Shell, https://datacarpentry.org/shell-genomics/01-introduction/index.html.
  5. Info World, https://www.infoworld.com/article/3193969/10-unix-commands-every-mac-and-linux-user-should-know.html.
Featured Image

Etkileşimli IPython ve Shell Komutları

Standart Python yorumlayıcıyla etkileşimli olarak çalışırken karşılaşacağınız sıkıntılardan biri, Python araçlarına ve sistem komut satırı araçlarına erişmek için birden çok pencere arasında geçiş yapma ihtiyacıdır. IPython bu boşluğu doldurur ve size doğrudan IPython terminalinden kabuk komutlarını yürütmek için bir sözdizimi sunar [1]. Sizlerle birlikte terminal komutları ile devam edeceğiz. Şimdi yazacağım komut satırları Linux veya Mac OS X gibi Unix benzeri bir sistemde kesin olarak çalışmaktadır.

IPython hakkında araştırma yaparken bir yazıda şunlara denk gelmiştim:

Ipython, Python çekirdeğine sahip fakat Pythondan bazı artıları bulunan bir programlama aracıdır. Bu aracı üstün kılan özelliklerden bir tanesi de kendisine has grafiksel bir arayüze ve hoş bir geliştirme ortamına sahip olmasıdır [2].

Bununla daha sonra ilgileneceğiz. Şimdilik Shell’ de çalışırken yeni başlayanlar için burada hızlı bir giriş sunuyor olacağım. Konuya birinci örneğimiz ile devam edelim.

Örnek olarak, burada bir kullanıcının sistemi içerisinde yer alan dizinleri ve dosyaları görebilmekteyiz. Öncelikle terminalde yazı yazdırmamızı sağlayan ilk komutumuz echo olacaktır.

Shell Komutları

✳️ Echo: Bu kod satırı ile tıpkı Python’ da yer alan print fonksiyonu gibi terminalde ekrana veriyi bastırmaktayız. Gördüğümüz üzere tırnak işaretleri içerisinde yer alan veriyi ekrana yazdırmaktadır.

Echo command

✳️ Pwd(Print Working Directory): Adından da anlaşılacağı üzere çalışma dizinini yazdırmaktadır.

PWD Command

✳️ Ls: Çalışma dizini içinde yer alan içerikleri listeler.

LS Command

✳️ Cd: Tahmin ediyorum ki birçoğunuz bu komutu biliyordur. Benim de çok sık kullandığım bir komut. Cd komutu ile dizinler arası gezinmeyi sağlayabilirsiniz. Örneğin, aşağıdaki görselde Documents klasörüne geçmekteyiz.

Cd Command

✳️ Mkdir: Bulunduğumuz dizin içerisinde terminaldeyken bir dizin oluşturmak elbette mümkün! Mkdir komutu ile örnek bir klasör oluşturalım. Bunun yanı sıra işlemleri bir üst dizine geçerek devam ettirdim. Bir üst dizine geçmek için cd .. komutu kullanmanız yeterlidir.

Mkdir Command

IPython’ a Hızlıca Giriş

IPython, dilden bağımsız bileşenlerle büyüyen bir projedir. IPython 4.0’dan itibaren, projenin dilden bağımsız bölümleri: dizüstü bilgisayar formatı, mesaj protokolü, qtconsole, dizüstü bilgisayar web uygulaması vb. Jupyter adı altında yeni projelere taşındı. IPython, bir kısmı Jupyter için bir Python çekirdeği sağlayan etkileşimli Python’a odaklanmıştır. Bu sebeple Jupyter üzerinde shellde çalıştığımız kodları deneyeceğiz. Bunun için öncelikle Jupyter Notebook’ u aktifleştiriyoruz.

Jupyter

Jupyterde herhangi bir Python 3 notebook oluşturduktan sonra istediğimiz komutları deneyebiliriz. Örneğin ben bulunduğum dizini, içerikleri listelemeyi ve ekrana bir yazı yazdırmayı denedim.

Ipython Commands

Hata Ayıklama Komutlarının Kısmi Listesi

Etkileşimli hata ayıklama için burada listelediğimizden çok daha fazla kullanılabilir komut vardır; Aşağıdaki tablo, daha yaygın ve kullanışlı olanlardan bazılarının açıklamasını içerir:

Debugging List

İstediğiniz debug komutlarını yardıma ihtiyacınız olduğunda Ipython satırlarında kullanabilmeniz mümkün. Aşağıdaki görsellerde kullanabileceğimiz birkaç komuta yer vermiş bulunmaktayım. Bu şekilde gerekli komutları kullanabiliyoruz.

REFERANSLAR

  1. Jake VanderPlas, Python Data Science Handbook, Essential Tools For Working with Data.
  2. IPython, https://mustafaakca.com/ipython/.
  3. IPython Interactive Computing, Official Website, https://ipython.org.
  4. Introduction the Shell, https://datacarpentry.org/shell-genomics/01-introduction/index.html.
  5. Info World, https://www.infoworld.com/article/3193969/10-unix-commands-every-mac-and-linux-user-should-know.html.