Yapay Zeka’nın Son Ürünü : Squidbot

Yapay zekanın artık deniz altında da boy gösterdiği bir dönem başlıyor diyebiliriz. Geliştirilen ürünlerin kalitesi günden güne daha iyi duruma gelmektedir. Üretilen projelerin devamlılığı sağlanabilirse, bu alanda çalışıp katkı sağlayacak insanlar olacaktır

What is the Squidbot?

We can say that an era is beginning when artificial intelligence is also present under the sea. The quality of the developed products is getting better day by day. If the continuity of the projects produced can be achieved, there will be people who will work and contribute in this field.