Değişken Seçimi Hakkında Temel Bilgiler

Hayatımızın artık her yerinde aktif olarak denk geldiğimiz yapay öğrenme, derin öğrenme ve yapay zeka konuları, herkesin üzerinde çalışmalar gerçekleştirdiği, yapılan tahminlerin başarı skoru ile ölçüldüğü bir durum söz konusudur. İş süreçleri içerisinde, yapay öğrenme konusu kritik bir öneme sahiptir. Hazır olarak elinizde bulunan ya da bizzat firma tarafından toplanılarak Değişken Mühendisliği evresine gelen veri, birçok konudan özenle incelenerek son duruma hazırlanıp Veri Bilimci olarak çalışan kişinin önüne götürülür. O da veriyi anlamlaştırarak firma için veriden çıkarsama yapabilir. Böylece geliştirilen ürün ya da hizmet müşteriye sunularak test edilir ve gerekli başarı parametrelerini sağlarsa, ürünün performansını sürdürülebilir kılabiliriz. Burada en önemli basamaklardan birisi, ortaya çıkartılan ürünün ölçeklenebilir olması ve iş süreçlerine adaptasyon evresinin hızlı şekilde ayarlanmasıdır. Bir diğer olay ise korelasyon ile belirlenen değişkenlerin önem derecelerini veri seti içerisinden elde etmek, bunu anlamlı hale getirip modelleme evresi öncesinde Değişken Mühendisi sayesinde belirlemektir. Değişken Mühendisleri, Veri Bilimci’nin iş sürecini hızlandırıp ona kolaylık sağlayan bir ek güç olarak düşünebiliriz.

 

 

İş arama durumunda sık sık karşımıza çıkabilen bir ‘Değişken Mühendis’ ilanı ile karşılaşılabilir. Veri içinden öğrendiğimiz kritik bilgileri, veri hazırlama aşamasında değişken seçimi işlemi sırasında elde edebiliriz. Özellik seçme yöntemlerinin, hedef değişkeni tahmin etmek için girdi değişkenlerinin sayısını bir model için en yararlı olduğuna inanılanlara indirmesi amaçlanır. Değişken seçim işlemleri, veri ön işleme süreçleri içerisinde bulunurken mantıklı bir şekilde belirlenmesi durumunda iş yükünü olabildiğince azaltarak, çalışanlara büyük oranda kolaylık sağlar. Bunun için özel bir iş alanı mevcut olduğunu belirtmiştim. Değişken seçim durumları, verinin modelleme konusundaki başarısını da etkileyerek tahmin edilecek değerlerin başarısının ne derece olacağına direkt olarak etki eder. Bundan ötürü, ilk veriyi ele aldığımızdan ürün aşamasına kadar geçen olayların içerisindeki en önemli kısım, burada çalışan insanın değişken seçimine doğru karar vermesinden geçer. Gidişatın olumlu geçmesi, ortaya çıkacak ürünün kısa süre ile hayata geçmesini sağlar. Veriden istatistiksel çıkarımlar yapmak, hangi verinin ne derece önemli olduğunu algoritmalar aracılığıyla belirlemek kadar önemlidir. İstatistik bilimi, genel olarak veri bilimi süreçlerinin bünyesinde rol almalıdır.

 

 

İstatistiksel filtre ile belirlenecek değişken seçim yöntemleri de vardır. Bunlara değişken seçimleri içerisinde farklılık gösteren ölçekleri örnek verebiliriz. Bu alanda çalışan insanların çoğu, istatistiksel önem düzeylerini maalesef yeterince önemsemiyorlar. Veri Bilimi ve Yapay Zeka üzerine çalışan bazı kişiler içerisinde de sadece kod yazmak, bu işin temeli olarak görülüyor. Veri seti için değişkenlere kategorik ve numerik değişken örneklerini verebilirim. Ek olarak, bu değişkenler de kendi bünyesinde ikiye ayrılmaktadır. Numerik olarak gördüğümüz değişken, integer ve float olarak biliniyorken, kategorik olarak gördüğümüz değişkenler; nominal, ordinal ve boolean olarak bilinmektedir. Bunu en temel olarak aşağıda koyduğum görselde bulabilirsiniz. Değişken seçimi için bu değişkenler, kelimenin tam anlamıyla hayati öneme sahiptirler. Yapılan işlemler doğrultusunda bu değişkenlere değerlendirme aşamasında bir İstatistikçi ile birlikte karar verilebilir ve seçilen değişkenlerin analizi sağlam temellere dayanan şekilde yapılmalıdır. Bu alanda çalışanların en gerekli özelliklerinden birisi yorumlayıp iyi bir şekilde analiz yeteneğine sahip olmalarıdır. Bu sayede, hazırladıkları verileri temelleri mantıkla eşleşen halde ürün şeklinde rahatlıkla sunabilirler.

 

 

Neredeyse tam olarak en doğru metot bulunmamaktadır. Her veri seti için değişken seçimi iyi bir analizle değerlendirilmektedir. Çünkü yapılan işlemler, her bir değişken için değişkenlik gösterebilir. Yani, bir veri seti çok fazla integer ya da float değer barındırırken, üzerine çalıştığınız bir diğer veri seti ise boolean olabilir. Bundan ötürü değişken seçimi yöntemleri her veri seti için farklılık gösterdiği durumlar olabilir. Önemli olan konu, hızlı bir şekilde adapte olup veri setinin bize ne sunduğu anlayarak ona göre çözümler üretmek olabilir. Bu yol ile birlikte, yapılan işlemler boyunca alınan kararların daha sağlıklı bir şekilde devam etmesi mümkün olur. Kategorik değişkenler, ki kare testi gibi yöntemlerle belirlenebilir hatta bu yöntem daha güçlüdür ve verim oranı haliyle daha yüksek noktalara erişebilir. Ürün veya hizmet geliştirme aşamaları boyunca değişken seçimi, bir modelin başarı kriterleri içerisinde katkı sağlayan en mühim aşamadır.

 

References:

http://globalaihub.com/basic-statistics-information-series-2/

http://globalaihub.com/temel-istatistik-tanimlari-ve-aciklamalari/

https://machinelearningmastery.com/feature-selection-with-real-and-categorical-data/#:~:text=Feature%20selection%20is%20the%20process,the%20performance%20of%20the%20model.

https://www.istmer.com/regresyon-analizi-ve-degisken-secimi/

https://towardsdatascience.com/the-5-feature-selection-algorithms-every-data-scientist-need-to-know-3a6b566efd2